Rizikové poistenie nie je risk, ale zisk

Ťažko sa vám zaspáva? Pristihnete sa zamyslený nad rôznymi problémami, ktoré vás trápia? Ak aj vy premýšľate, čo bude s vami a vašou rodinou, ak by sa niečo prihodilo, myslite na poistenie. Bude sa vám ľahšie dýchať a lepšie zaspávať s vedomím, že v prípade najhoršieho je tu niekto, kto sa o vás alebo vašich blízkych postará.

Životné poistenie kryje prípad smrti poisteného. V prípade, že by sa takýto čierny scenár vyplnil, takéto poistenie dodá vašim blízkym aspoň trochu chuť pokračovať v živote. Poisťovňa sa totiž o pozostalých postará. Pýtate sa ako?

Prečo sa poistiť?

Prinajmenšom je to prospešné pre kvalitnejší spánok. Život je totiž nevyspytateľný a poistiť sa voči rizikám preto nie je na škodu. Ak sa vám niečo nepríjemné prihodí, nebudete v ťažkej situácii osamote. Nápomocná vám bude poisťovňa, ktorá sa postará o vyplatenie peňazí, ktoré uľahčia rodine život – vyplatí napríklad dlhy či hypotéku, ktorá visí nad vašou rodinou.

Hoďte dlhy za hlavu so životnou poistkou

Jedným z častých dôvodov, prečo mnohí ľudia uzatvárajú životné poistenie, je to, že ku kvalite ich života im dopomohol úver. Úverom sa však človek zaviaže na istú dobu a jeho splácanie nekončí, aj keď sa dlžníkovi prihodí niečo zlé. Práve naopak, bremeno sa prenáša na tých najbližších. Aj to je dôvod, prečo sa spoľahnúť na rizikové životné poistenie.

Poisťovňa vinkuluje poistné plnenie v prospech finančnej inštitúcie a tak odbremení vašich blízkych. Zvyšok vášho úveru bude splatený a vám i vašej rodine odpadne jedna starosť. Nemusíte zrazu riešiť, odkiaľ spadnú vašim milovaným peniaze, ak ste vy živiteľom rodiny. Pričom pri postupnom splácaní úveru ste odmenený tým, že sa zvyšuje poistná ochrana v prospech vašej rodiny.

Ak by ste neplatili úver alebo hypotéku, nasporené peniaze dostanú vaši blízki prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je uvedená vo vašej poistnej zmluve.

Typy životných poistení

Základné rozdelenie životných poistiek je ich rozdelenie na rizikové životné poistenie, kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie.

Rozdiel medzi rizikovým životným poistením a kapitálovou – či investičnou životnou poistkou – je ten, že v posledných dvoch menovaných poisteniach sa kombinuje poistenie so sporením. Zatiaľ čo vám rizikové životné poistenie ponúkne poistenie pre prípad smrti, po uzatvorení kapitálového životného poistenia poisťovňa vaše peniažky investuje na kapitálovom trhu. Vaša poistná suma sa tak môže zhodnotiť o istú, vopred dohodnutú úrokovú mieru.

Ak by ste chceli získať ešte viac a nebojíte sa trochu riskovať, potom je pre vás to pravé orechové investičné životné poistenie. Pri investičnom životnom poistení poisťovňa investuje vaše peniaze do akcií alebo cenných papierov s istým výnosom či na peňažný trh. Pomer medzi akciami a cennými papiermi si môžete zvoliť, a tak jednoducho korigujete riziko zo straty a zisku pri investovaní.

Pripoistenie pre istý život

Je pochopiteľné, že niekedy samotné rizikové životné poistenie nestačí. Život prináša aj situácie, kedy síce vyviaznete živí, no s trvalými následkami úrazu a budete potrebovať finančnú injekciu – prípadne pomoc pri vážnej chorobe. Vtedy pomôžu pripoistenia, vďaka ktorým si poistné krytie životného poistenia môžete rozšíriť.

Benefitom rizikového životného poistenia sú asistenčné služby, kedy vám odborníci na telefóne poskytnú informácie o preventívnych programoch, zdravotných informačných službách, teda napríklad to, kde vyhľadáte najbližšieho lekára, otváracích hodinách najbližšej lekárne či informácie o liekoch, ktoré vám doktor predpísal.

Kedy sa vypláca životné poistenie?

Bojíte sa, že v prípade vašej smrti potrvá vyplatenie poistnej sumy pridlho? Myslíte si, že vašim blízkym bude poskytnutá pomoc príliš neskoro, pretože rodinné financie podliehajú dedičskému konaniu? Zahoďte strach, pretože plnenie rizikového životného poistenia dedičskému konaniu nepodlieha. Vašim blízkym tak odpadá zdĺhavý administratívny proces a vám starosti, či budú zabezpečení dostatočne a včas.

Odmena za starostlivosť o zdravie

Ak si zakladáte na zdravom životnom štýle, rizikové životné poistenie je niečo pre vás. V prípade, že sa klienti rozlišujú na fajčiarov a nefajčiarov, môžete ako nefajčiar získať bonus v podobe výhodnejšej ceny produktu. Okrem toho je pre nefajčiarov pripravené ďalšie zvýhodnenie, ak svoje poistné záväzky plnia viac ako tri roky.

Môžete preskočiť na koniec a nechať správu. Pinging je aktuálne nepovolený.

Nechajte správu


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/e/4/e46f09ff-7b80-43f5-ae22-b5c34122c808/zdravoadobre.sk/web/wp-content/themes/HealthyLifestyle/comments.php on line 55


Warning: Undefined variable $return in /data/e/4/e46f09ff-7b80-43f5-ae22-b5c34122c808/zdravoadobre.sk/web/wp-content/themes/HealthyLifestyle/lib/features.php on line 11